Maksusäännöt

KTK:n hallituksen 9.3.2020 hyväksymät maksusäännöt

Maksusäännöt 

Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt. 

Aloittaminen ja ilmoittautuminen 

● Uusia luistelijoita hyväksytään pääsääntöisesti kausien alussa. 
● Vapaita paikkoja voi tiedustella kesken kauden ktk.taitoluistelu@gmail.com 
● Muodostelmaluistelijoiden testitilaisuudet pidetään keväällä erikseen ilmoitettuna ajankohtana. 
● Seuraa vaihtavien luistelijoiden tulee pyytää vanhasta seurasta esteettömyystodistus ja toimittaa se uudelle seuralle 
● Ilmoittautuminen seuran nettisivuilla https://ktk.sporttisaitti.com/seura/ilmoittautuminen/ kullekin kaudelle. 
● Ilmoittautumislomakkeen täyttänyt huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija vakuuttaa lukeneensa ja sitoutuuu noudattamaan seuran sääntöjä ja maksusääntöjä. 
● Ilmoittautuminen katsotaan sitoutumiseksi kauteen. Myös luistelukoulupaikan vahvistaminen ja siihen sitoutuminen on tärkeää, jotta seura voi suunnitella toiminnan valmennusresurssit, tarvittavan jäämäärän, oheisharjoitukset, kausimaksujen ja leirien hinnat. 
● Luistelijan ensimmäinen tunti luistelukoulussa tai Eleganteissa on maksuton tutustumiskerta, jota ei laskuteta mikäli luistelija ei jatka luistelua. Osallistuttaessa tutustumiskertaan huoltajan tai täysiikäisen luistelijan on huolehdittava, että luistelijalla on riittävä vakuutus voimassa omasta puolesta. 

Kaudet 

● Luistelukoulu syyskausi: elokuun loppu - joulukuun puoliväli ja kevätkausi: tammikuun alku - huhtikuun loppu 
● Muodostelmaluistelun kausi 1.4. – 31.3. 
● Seuran tilikausi 1.7. – 30.6. 

Jäsenmaksu 

● Jokainen luistelija liittyy seuran jäseneksi ja on velvollinen maksamaan seuran laskuttaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden. 
● Perheenjäsen voi maksaa perhejäsenmaksun, jolloin saa oikeuden osallistua seuran syys- ja kevätkokouksiin äänivaltaisena. 
● Kannattajajäsenmaksun maksanut jäsen on oikeutettu ilmaiseen sisäänpääsyyn seuran järjestämiin tapahtumiin.

 Luistelupassi (lisenssi ja vakuutus) 

● Luistelupassi tulee olla maksettuna ennen harjoituskauden alkua, jotta tapaturmavakuutus on voimassa. 
● Luistelukoululaisten ja Timattien luistelupassit seura hankkii keskitetysti, passi sisältyy kausimaksuun. 
● Kilpailevat muodostelmaluistelijat hankkivat passit itse ja ilmoittavat luistelupassi ID:n ja maksupäivän joukkueenjohtajalle kesäatauon jälkeen, ennen ensimmäisiä harjoituksia. 

Maksut 

Kausimaksu perustuu jää- ja salikustannuksiin sekä valmennuksen- ja hallinnon kuluihin. 
● Kyseessä ei ole kuukausimaksu vaan kuukausille jaoteltu kausimaksu. 
● Kausimaksu peritään kausittain vahvistettujen hintojen mukaan. Kausimaksu vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain. 
● Mahdolliset lisäjäät joihin luistelija osallistuu veloitetaan erikseen. 
● Hallituksella on oikeus tarkistaa maksuja tarpeen mukaan kauden aikana. 
● Touko-elokuun maksuerät tarkistetaan hallituksen toimesta, saatujen kesäjäiden hintojen mukaan. 

Joukkuemaksu. Muodostelmaluistelujoukkueilla on kausimaksun lisäksi joukkuemaksu, joka kattaa mm. joukkueen varuste- ja kilpailukuluja. Maksu on joukkuekohtainen. 

Alennukset. Jäsen on oikeutettu perhealennukseen, kun perheenjäseniä luistelee seurassa enemmän kuin yksi henkilö. Ilmoita perheenjäsenten nimet alennuksen saamiseksi ilmoittautumislomakkeella. 
● Alennukset koskevat vain kausimaksua, eikä sitä myönnetä takautuvasti. 

Maksaminen 

● Kaikki maksut tulee maksaa eräpäivän mennessä.
 ● Maksaessa käytä aina kyseisen laskun viitenumeroa. 
● Erääntyneistä laskuista lähetetään maksumuistutus, johon lisätään perintälain mukainen muistutusmaksu. 
● Saatavat siirretään perintätoimistolle ellei laskua ole muistutuksista huolimatta maksettu. 
● Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Mikäli luistelijalla on kolme erääntynyttä maksua avoinna, asetetaan hänet luistelukieltoon. Kielto päättyy, kun erääntyneet maksut on suoritettu tai hallitus on hyväksynyt niitä koskevan maksusuunnitelman. 
● Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi ktk.taitoluistelu@gmail.com

 Lopettaminen kesken kauden 

● Luistelijan lopettaessa kesken kauden jo maksettuja maksuja ei palauteta. 
● Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija on velvollinen maksamaan maksut ja hänelle tilatut varusteet lopettamisesta huolimatta. 
● Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti hallitukselta. Perustelluista syistä anomus voidaan hyväksyä. Anomus tulee lähettää osoitteeseen ktk.taitoluistelu@gmail.com, heti kun päätös lopettamisesta on tehty. 
● Vapautusta ei kuitenkaan myönnetä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavilta kolmelta (3) kuukaudelta. 

Poissaolot ja muut erityisjärjestelyt 

● Yhtäjaksoisesta yli kuukauden sairauspoissaolosta voidaan myöntää maksuvapautus lääkärintodistusta vastaan. 
● Lääkärintodistus tulee toimittaa osoitteeseen ktk.taitoluistelu@gmail.com välittömästi. Maksuvapaus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä lukien, kun hallitus on vastaanottanut lääkärintodistuksen. 
● Kuluvan kuukauden maksettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta. 
● Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä. 
● Hallitus käsittelee sairauspoissaolot tapauskohtaisesti. 
● Seura ei korvaa siitä riippumattomista syistä peruuntuneita harjoitusvuoroja. 

KTK:n Hallitus hyväksynyt 9.3.2020.